• asa med logo
  • Logo med stor baggrund

Sidste nyt!

Nyt værktøj til persondataindsamling og analyse

For at indsamle person- og systemdata systematisk og lagre dem strukturet, har vi udviklet et lille effektivt IT-system.
Det sikrer vurdering og lagring af relevante informationer om forretning, data og systemer således, at man løbende har mulighed for at trække rapporter, der giver overblik og status på fremdrift.
Informationerne registreres i en arkitekturmodellering, som sikrer nem overførsel til de fleste dansk benyttede EA-arkitekturværktøjer, som f.eks. Sparx, Qualiware og Archi. Dermed er overblik og detaljer om forretning og IT-porteføljen samlet til mange fremtidige anvendelser.
Vi glæder os til at benytte systemet i vores persondata/GDPR-ydelser og demonstrere det for vore kunder, så de kan arbejde videre med det ved indsamling af informationer om forretning, data og systemer.


GDPR - intro til virksomheder

AsaConsult, IT og Management tilbyder at præsentere de ændringer, der skal gøres i den kommende tid, for at blive compliant med den nye EU-databeskyttelsesforordning.

Vi tilbyder informationsmøder til virksomheder, NGO'er og kommuner i efteråret.

Alle kommer til at foretage justeringer i håndteringen af persondata, og dette skal ske inden 25.maj 2018.


Persondata implementering

Foråret bliver travlt for alle virksomheder med over 250 medarbejder eller behandler følsomme data som f.eks. sundhedsdata. Alle kommer til at foretage justeringer.

AsaConsult, IT og Management har erfaring med lovgivning og sikker håndtering af persondata. Vi assisterer med at få igangsat implementering af forordningen. Implementering er et vigtigt skridt for at opfylde den nye EU-forordnings krav, men samtidigt et første skridt for at sikre sikkerheden af persondata i driften fremover.

AsaConsult tilbyder at bistå virksomheder og kommuner med en screening og dataindsamling, som hurtigt fastlægger omfanget af relevante aktiviteter. Dette efterfølges af implementering og idriftsættelse, så arbejdet med sikker håndtering af persondata kan opfylde forordningens krav.

Kontakt AsaConsult på tel.:9393 6070.


Egedal Erhvervsforening

AsaConsult introducerede Persondataforordningen i en aktiv forsamling af erhvervsfolk i Egedal kommune. Spørgelysten var stor og der var fin tilbagemelding på oplægget.


.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.