• Logo med stor baggrund
  • asa med logo

Forretning og IT

AsaConsult, IT og Managements rådgivning tager udgangspunkt i forretningens mål, eksisterende IT-landskab og deraf følgende nødvendige forandringer.  Gevinster opnås,  i et konstruktivt samarbejde mellem forretning behov, medarbejderne viden og teknologiske muligheder.

Vi implementerer derfor alle projekter som forandringsprojekter - med IT-komponenter. IT-teknologiens udvikling  giver hele tiden nye mulighed for at arbejde smartere. For at dette skal lykkes skal det ske i et tæt samarbejde med medarbejderne. Derfor er den største udfordring ikke at udvikle nye systemer, men at sikre løsninger, som efter implementering opleves, som reelle forbedringer for medarbejderne. I AsaConsult har vi erfaring fra mange brancher og ser med nye øjne på organisationens udfordringerne. Din succes er vores forretning.

Sidste nyt!

GDPR - intro til virksomheder

AsaConsult, IT og Management tilbyder at præsentere de ændringer, der skal gøres i den kommende tid, for at blive compliant med den nye EU-forordning.

Vi tilbyder informationsmøder til virksomheder, NGO'er og kommuner i efteråret.

Alle kommer til at foretage justeringer i håndteringen af persondata, og dette skal ske inden 25.maj 2017.

Kontakt AsaConsult, It og Management på telefon 9393 6070


Persondata implementering

Efteråret bliver travlt for alle virksomheder med over 250 medarbejder, som skal foretage justeringer i behandling af persondata.

AsaConsult, IT og Management assisterer med at få igangsat implementering af forordningen. Arbejdet med Implementering af forordningen er et vigtigt skridt for at opfylde den nye EU-forordnings krav, men samtidigt et nødvendigt skridt for at sikre sikkerheden af persondata fremover.

AsaConsult tilbyder at bistå virksomheder og kommuner.

Kontakt AsaConsult på 9393 6070.


.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.