asaConsult, IT og Management

Projekter - ledelse

Vi har samlet langt over 100 års erfaring med succes program- og projektledelse. Vi tilpasser ledelsesformen til organisation, medarbejdere og projekt. Vi har undgået ukontrolerede projekter gennem  bl.a. fokus på risikostyring og løbende overvågning af fremdrift, tid, økonomi og leverancer.

Vi har erfaring med alle et projekts delkomponenter for at sikre succes. Vi har erfaring med:

  • Specificering og udbud IT-løsninger og evalueret tilbud.
  • Forhandlet og indgået kontrakter baseret på tilpassede standard kontrakter, som K0, K1, K2 mm.
  • Implementering af nye IT-systemer teknisk og organisatorisk
  • Gennemført gevinstrealisering med nødvendige justeringer for at opnå optimalt samspil mellem forretning og IT-systemer

Vil tilpasser vores tilgang til den enkelte opgave.

Se for eksempel Dansk Flygtningehjælp og Hovedstadens sygehusvæsen

.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.