asaConsult, IT og Management

Interim Management

Vi har bred erfaring med ledelse af IT og Digitaliseringsafdelinger. Det giver os et solidt grundlag for at levere Interim Management med f.eks. 3-6 måneders i chefstolen. Formålet at sikre fortsat sikker drift, nye øjne  forretning-IT og et solidt grundlag  for ansættelse af den rigtige fremtidig IT-chef.

 

Med en Interim Chef sikres ro i organisationen, som er helt nødvendig for at fortsætte det daglige arbejde med samme udbytte og kvalitet som hidtil. Samtidigt, giver det mulighed for at styrke konkurrencekraften ved at gennemføre justeringer i samspillet mellem forretningsgange og IT-systemerne. Det kan give mulighed for besparelser, men også mulighed for en fremtidig IT-chef kan have et rådighedsrum fra dag ét til at investere i den videre udvikling af IT- organisation og systemer.

Se for eksempel: Reference Høje-Taastrup Kommune og Hovedstadens sygehusvæsen

.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.