• Logo med stor baggrund
  • asa med logo

Interim Management

Vi har bred erfaring med ledelse af IT og Digitaliseringsafdelinger. Det giver os et solidt grundlag for at levere Interim Management med f.eks. 3-6 måneders i chefstolen. Formålet at sikre fortsat sikker drift, nye øjne  forretning-IT og et solidt grundlag  for ansættelse af den rigtige fremtidig IT-chef.

 

Med en Interim Chef sikres ro i organisationen, som er helt nødvendig for at fortsætte det daglige arbejde med samme udbytte og kvalitet som hidtil. Samtidigt, giver det mulighed for at styrke konkurrencekraften ved at gennemføre justeringer i samspillet mellem forretningsgange og IT-systemerne. Det kan give mulighed for besparelser, men også mulighed for en fremtidig IT-chef kan have et rådighedsrum fra dag ét til at investere i den videre udvikling af IT- organisation og systemer.

Se for eksempel: Reference Høje-Taastrup Kommune og Hovedstadens sygehusvæsen

Sidste nyt!

GDPR - intro til virksomheder

AsaConsult, IT og Management tilbyder at præsentere de ændringer, der skal gøres i den kommende tid, for at blive compliant med den nye EU-forordning.

Vi tilbyder informationsmøder til virksomheder, NGO'er og kommuner i efteråret.

Alle kommer til at foretage justeringer i håndteringen af persondata, og dette skal ske inden 25.maj 2017.

Kontakt AsaConsult, It og Management på telefon 9393 6070


Persondata implementering

Efteråret bliver travlt for alle virksomheder med over 250 medarbejder, som skal foretage justeringer i behandling af persondata.

AsaConsult, IT og Management assisterer med at få igangsat implementering af forordningen. Arbejdet med Implementering af forordningen er et vigtigt skridt for at opfylde den nye EU-forordnings krav, men samtidigt et nødvendigt skridt for at sikre sikkerheden af persondata fremover.

AsaConsult tilbyder at bistå virksomheder og kommuner.

Kontakt AsaConsult på 9393 6070.


.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.