asaConsult, IT og Management

Databeskyttelsesforordningen - implementeringsprojekter

Ny persondatalovgivning træder i kraft i Danmark - og EU - 25 maj 2018. Det betyder øgede krav til private og offentlige organisationer. Fremover er der skærpede krav til oplysningpligt, dokumentation af behandling af persondata, krav til organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, pligt til oplysning om databrud. Samtidigt er sanktioner ved manglende opfyldelse af krav væsentligt øgede.

AsaConsult gør din organisation klar til opfyldelse af krav og implementering af Databeskyttelsesforordningen.

Første fase i projektet er en Screening, hvor resultatet beskriver gabet mellem jeres nuværende håndtering og den fremtidige opfyldelse af Databeskyttelsesforordningens krav. Dette fastlægger typen af opgaver, som skal gennemføres.

I samarbejde med organisationen gennemføres en Dataindsamling, så der er overblik over alle persondata inklusive eventuelle følsomme data, overblik over eksisterende behandlerprocedurer, aftaler og lovhjemmel for behandlingerne, samt overblik over eksisterende dokumentation. Dette er grundlag for dataminimering og implementeringsaktiviteter.

Endeligt gennemføres Implementeringen med organisationen med prioritering af forordningens krav til dataansvarlighed, databehandlinger, de registreredes rettigheder til oplysninger, samt ikke mindst dokumentation af sikkerhed og beredskab ifm eventuelle databrist. Eventuelle risiko/konsekvensanalyser, mm.

Implementeringen afsluttes med idriftsættelse og evaluering.

 

 

.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.