• asa med logo
  • Logo med stor baggrund

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) - implementeringsprojekter

Ny persondatalovgivning træder i kraft i Danmark - og EU - 25 maj 2018. Det betyder øgede krav til private og offentlige organisationer. Fremover er der skærpede krav til oplysningpligt, dokumentation af behandling af persondata, krav til organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, pligt til oplysning om databrud. Samtidigt er sanktioner ved manglende opfyldelse af krav væsentligt øgede.

AsaConsult gør din organisation klar til opfyldelse af krav og implementering af Databeskyttelsesforordningen.

Første fase i projektet er en Screening. Denne fastlægger typer af data og behandlingsopgaver, sådanj som den gennemføres i dag. På det grundlag kan vi give et godt bud på de opgaver der skal gennemføres.

I samarbejde med organisationen gennemføres en Dataindsamling, hvor resultatet beskriver gabet mellem jeres nuværende håndtering og den fremtidige opfyldelse af Databeskyttelsesforordningens krav. Der er således detaljeret overblik over alle persondata, eksisterende behandlerprocedurer, aftaler og lovhjemmel for behandlingerne, . Dette er grundlag for dataminimering og fastlæggelse af alle nødvendige og tilstrækkelige implementeringsaktiviteter. Plan og budget kan hermed fastlægges.

Endeligt gennemføres Implementeringen med organisationen med prioritering af forordningens krav til dataansvarlighed, databehandlinger, de registreredes rettigheder til oplysninger, samt ikke mindst dokumentation af sikkerhed og beredskab ifm eventuelle databrist. Eventuelle risiko/konsekvensanalyser, mm.

Implementeringen afsluttes med idriftsættelse Hvor sikkerhed løbende følges, nye behandlinger indarbejdes, og ikkke mindst en fortsat opfølgning på den organisatoriske implementering, der skal sikre, at adfærd i organisationen er optimal, så brud på sikkerheden undgås.

 

 

Sidste nyt!

GDPR - intro til virksomheder

AsaConsult, IT og Management tilbyder at præsentere de ændringer, der skal gøres i den kommende tid, for at blive compliant med den nye EU-forordning.

Vi tilbyder informationsmøder til virksomheder, NGO'er og kommuner i efteråret.

Alle kommer til at foretage justeringer i håndteringen af persondata, og dette skal ske inden 25.maj 2017.

Kontakt AsaConsult, It og Management på telefon 9393 6070


Persondata implementering

Efteråret bliver travlt for alle virksomheder med over 250 medarbejder, som skal foretage justeringer i behandling af persondata.

AsaConsult, IT og Management assisterer med at få igangsat implementering af forordningen. Arbejdet med Implementering af forordningen er et vigtigt skridt for at opfylde den nye EU-forordnings krav, men samtidigt et nødvendigt skridt for at sikre sikkerheden af persondata fremover.

AsaConsult tilbyder at bistå virksomheder og kommuner.

Kontakt AsaConsult på 9393 6070.


.

Kunderne siger..........

"AsaConsults rådgivning har bragt organisationen afgørende videre i et fremtidigt effektiv forretningsdrevet og understøttende IT set-up", Dansk Flygtningehjælp

"Efter rådgivning af asaConsult, har det overrasket mig, hvor lidt viden vi egentligt havde om vores løsninger, og hvor lidt hokus pokus, der egentligt skal til for at spare 10 percent på budgettet - samtidigt med at vi blev mere effektive", Høje-Taastrup Kommune

"AsaConsult har leveret et systematisk og metodemæssigt grundlag for IT anskaffelse i statsligt regi, som omfatter såvel open source som proprietær programmel", Videnskabsministeriet

"AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i og forståelse for Organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring", Dansk Flygtningehjælp

.