• asa med logo
  • Logo med stor baggrund

Ny persondatalovgivning træder i kraft i Danmark - og EU - 25 maj 2018.

Det betyder øgede krav til private og offentlige organisationer. Fremover er der skærpede krav til oplysningspligt, dokumentation af behandling af persondata, krav til organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, pligt til oplysning om databrud. Samtidigt er sanktioner ved manglende opfyldelse af krav væsentligt øgede.

Se vores video om GDPR.

.

AsaConsult gør din organisation klar til opfyldelse af krav og implementering af Databeskyttelsesforordningen.

Vi er de solide konsulenter med mange års erfaring i ledelse, udvikling og projekter til det offentlige, firmaer og organisationer. Vi leverer ydelser med autoritet og ro, som sikrer fremdrift.Vi leverer IT-konsulenter til en fair pris.

Vi har samlet langt over 100 års erfaring med succes program- og projektledelse. Vi tilpasser ledelsesformen til organisation, medarbejdere og projekt. Vi har undgået ukontrolerede projekter gennem  bl.a. fokus på risikostyring og løbende overvågning af fremdrift, tid, økonomi og leverancer.

Vi har bred erfaring med ledelse af IT og Digitaliseringsafdelinger. Det giver os et solidt grundlag for at levere Interim Management med f.eks. 3-6 måneders i chefstolen. Formålet at sikre fortsat sikker drift, nye øjne  forretning-IT og et solidt grundlag  for ansættelse af den rigtige fremtidig IT-chef.

Vi rådgiver om IT og digitalisering, og hjælper hermed til effektivt forretnings-IT. Vi kan levere de fleste typer af kompetencer. Vores ydelser er f.eks.:

  • IT-kontrakt reviews
  • Udbud og tilbud
  • Leverandørstyring
  • Risikovurdering
  • Beredsskabsplan- lægning
  • Professionalisering af IT-pojektarbejdet

Flere artikler ...

Sidste nyt!

Nyt værktøj til persondataindsamling og analyse

For at indsamle person- og systemdata systematisk og lagre dem strukturet, har vi udviklet et lille effektivt IT-system.
Det sikrer vurdering og lagring af relevante informationer om forretning, data og systemer således, at man løbende har mulighed for at trække rapporter, der giver overblik og status på fremdrift.
Informationerne registreres i en arkitekturmodellering, som sikrer nem overførsel til de fleste dansk benyttede EA-arkitekturværktøjer, som f.eks. Sparx, Qualiware og Archi. Dermed er overblik og detaljer om forretning og IT-porteføljen samlet til mange fremtidige anvendelser.
Vi glæder os til at benytte systemet i vores persondata/GDPR-ydelser og demonstrere det for vore kunder, så de kan arbejde videre med det ved indsamling af informationer om forretning, data og systemer.


GDPR - intro til virksomheder

AsaConsult, IT og Management tilbyder at præsentere de ændringer, der skal gøres i den kommende tid, for at blive compliant med den nye EU-databeskyttelsesforordning.

Vi tilbyder informationsmøder til virksomheder, NGO'er og kommuner i efteråret.

Alle kommer til at foretage justeringer i håndteringen af persondata, og dette skal ske inden 25.maj 2018.


Persondata implementering

Foråret bliver travlt for alle virksomheder med over 250 medarbejder eller behandler følsomme data som f.eks. sundhedsdata. Alle kommer til at foretage justeringer.

AsaConsult, IT og Management har erfaring med lovgivning og sikker håndtering af persondata. Vi assisterer med at få igangsat implementering af forordningen. Implementering er et vigtigt skridt for at opfylde den nye EU-forordnings krav, men samtidigt et første skridt for at sikre sikkerheden af persondata i driften fremover.

AsaConsult tilbyder at bistå virksomheder og kommuner med en screening og dataindsamling, som hurtigt fastlægger omfanget af relevante aktiviteter. Dette efterfølges af implementering og idriftsættelse, så arbejdet med sikker håndtering af persondata kan opfylde forordningens krav.

Kontakt AsaConsult på tel.:9393 6070.


Egedal Erhvervsforening

AsaConsult introducerede Persondataforordningen i en aktiv forsamling af erhvervsfolk i Egedal kommune. Spørgelysten var stor og der var fin tilbagemelding på oplægget.