Medarbejdere og samarbejde

AsaConsult, IT og Management tegnes af Civ.Ing. Asbjørn Andersen. Sammen med velkvalificerede konsulenter, løser asaConsult opgaver med succes med top professionelle konsulenter med erfaringer fra chefstillinger i private og offentlige virksomheder.

Asbjørn Andersen er Civilingeniør, Ph.D. og har solid erfaring  fra forretningsprojekter med kritiske IT-komponenter. Han har erfaring med persondatalovgivning og Databeskyttelsesforordningen, GDPR. Han har arbejdet med drift og udvikling som IT-chef og interim chef med succes. Se kort CV.

Nils Holm er Civilingeniør, Ph.D. og har mange års erfaring som rådgiver. Han har desuden været IT-chef og IT-direktør i privat og offentlig virksomhed.  Han har både arbejdet med drift og projekter og har med it opnået væsentlige forretningsmæssige resultater.  Som rådgiver har han bl.a. arbejdet med gennemførelse af sikkerhed, risikovurdringer og It beredskabs- og nødplaner, bl.a. ifm. store og komplicerede opgaver. Se kort CV

Lise Gerd Pedersen har mere end 30 års erfaring i roller som, IT-konsulent, systemarkitekt, projektleder og enterprise arkitekt. Hun har special erfaring fra GIS (Geografiske informationssystemer), Vejforvaltningssystemer og vejreferencemodeller, OIO arkitekturrammen og Grunddataprogrammet. Hun har gode kommunikative evner og undervisningserfaring, og er anerkendt for både at have overblik og sans for detaljer.

EUR ING Michael J.H.Davies er akademiingeniør og har diplom i virksomhedsledelse, med brede erfaringer såvel internationalt som i Danmark. Herunder indenfor projektledelse, organisatoriske forhold, og offentlige udbud/udlicitering af IT. Se kort CV

Mads Staunskjær er Landinspektør og har HD i Informatik og økonomistyring. Han har rådgiver erfaring med løsninger hvori indgår teknisk måling, GIS-funktioner og realtidsdatabehandling. Han har særlig kompetence og erfaring med problemstillinger, der går på tværs af teknik og økonomi. Han har tidligere været topleder, bl.a. i kort- og geodataproducenten Scankort A/S.

Søren Duus Østergaard er Cand. Polit. og ekstern Lektor ved ITU.  Han har besat en række ledelses- og udviklingsposter. Han har senest bl.a. rådgivet Grønlands Selvstyre vedrørende den nationale IKT strategi og anskaffelse af det nationale patient journalsystem.

Ellen Farr er lærer og Cand. Scient. Soc. Hun har solid erfaring med projekt-koordination og kommunikation. Igennem mange år har hun udviklet kurser og e-oplysningsmateriale samt gennemført evalueringer af komplekse organisationer og projekter i ind- og udlandet.

Jens Hoff-Lund er Civilingeniør og HD i Strategi og Planlægning. Han har og ledelseserfaring fra Mærsk Data og IBM. En rød tråd i karrieren har været "ændring", i form af projektledelse, udvikling, (drift) kvalitetsforbedringer med teknologi som drivkraft eller som støtte til forretningsændringer. De senere år med Enterprise Architecture som referenceramme for struktureret digitaliserings ændringsforløb med forretning og IT hånd-i-hånd.

 

Nøgleressourcer

Udvalgte samarbejder

  • Duus Communication

    • Duus partners arbejder med at realisere digitale projekter fra konceptudvikling, over design og udvikling, til måling af effekt og værdi.
    • Duus partners arbejder med metodikken Lean startup. Metoden bygger på hurtigt at afdække egne antagelser i modsætning til tidligere projektmodeller, hvor man gennemførte meget store projekter og efterfølgende opdagede, at de ikke møder brugernes behov.
    Se også Duus' hjemme side

  • Mentorix

    Mentorix bidrager positivt til at udvikle såvel projektorganisationen som de mennesker, der på den ene eller anden måde indgår i den. Mentorix er akkrediteret både ATO (Accredited Training Organisation) og ACO (Accredited Consulting Organisation) af APM Group i England. Vi har således opnået internationalt anerkendt akkreditering af både kurser og konsulentydelser. Se også Mentorix' hjemme side

Developed in conjunction with Ext-Joom.com