Medarbejdere og samarbejde

AsaConsult, IT og Management tegnes af Asbjørn Andersen. som har omfattende erfaring gennem mere end 25 år. Sammen med velkvalificerede konsulenter, løser asaConsult opgaver med succes. Det skyldes, at vi har etableret en organisation med top professionelle konsulenter med erfaringer fra chefstillinger i private og offentlige virksomheder.

Asbjørn Andersen er Civilingeniør, Ph.D. og har solid erfaring  fra forretningsprojekter med kritiske IT-komponenter. Han har erfaring med persondatalovgivning, og indgået interim chef. Se kort CV.

Lise Gerd Petersen har mere end 30 års erfaring i roller som, IT-konsulent, systemarkitekt, projektleder og enterprise arkitekt. Hun har special erfaring fra GIS (Geografiske informationssystemer), Vejforvaltningssystemer og vejreferencemodeller, OIO arkitekturrammen og Grunddataprogrammet. Hun har gode kommunikative evner og undervisningserfaring, og er anerkendt for både at have overblik og sans for detaljer.

EUR ING Michael J.H.Davies er akademiingeniør og har diplom i virksomhedsledelse, med brede erfaringer såvel internationalt som i Danmark. Herunder indenfor projektledelse, organisatoriske forhold, og offentlige udbud/udlicitering af IT.

Nils Holm er Civilingeniør, Ph.D. og har mange års erfaring som rådgiver. Baggrunden har han fra mange år som IT-chef og IT-direktør i private og offentlig virksomhed.  Disse har været meget forskellige, men bundet sammen af brugen af it til at opnå forretningsmæssige resultater.  Han har bl.a. løst en række store og komplicerede opgaver for Vejdirektoratet.

Mads Staunskjær er Landinspektør og har HD i Informatik og økonomistyring. Han har rådgiver erfaring med løsninger hvori indgår teknisk måling, GIS-funktioner og realtidsdatabehandling. Han har særlig kompetence og erfaring med problemstillinger, der går på tværs af teknik og økonomi. Han har tidligere været topleder, bl.a. i kort- og geodataproducenten Scankort A/S.

Søren Duus Østergaard er Cand. Polit. og ekstern Lektor ved ITU.  Han har besat en række ledelses- og udviklingsposter. Han har senest bl.a. rådgivet Grønlands Selvstyre vedrørende den nationale IKT strategi og anskaffelse af det nationale patient journalsystem.

Ellen Farr er lærer og Cand. Scient. Soc. Hun har solid erfaring med projekt-koordination og kommunikation. Igennem mange år har hun udviklet kurser og e-oplysningsmateriale samt gennemført evalueringer af komplekse organisationer og projekter i ind- og udlandet.

Jens Hoff-Lund er Civilingeniør og HD i Strategi og Planlægning. Han har og ledelseserfaring fra Mærsk Data og IBM. En rød tråd i karrieren har været "ændring", i form af projektledelse, udvikling, (drift) kvalitetsforbedringer med teknologi som drivkraft eller som støtte til forretningsændringer. De senere år med Enterprise Architecture som referenceramme for struktureret digitaliserings ændringsforløb med forretning og IT hånd-i-hånd.

 

Nøgleressourcer

Udvalgte samarbejder

 • Duus Communication

  • Duus partners arbejder med at realisere digitale projekter fra konceptudvikling, over design og udvikling, til måling af effekt og værdi.
  • Duus partners arbejder med metodikken Lean startup. Metoden bygger på hurtigt at afdække egne antagelser i modsætning til tidligere projektmodeller, hvor man gennemførte meget store projekter og efterfølgende opdagede, at de ikke møder brugernes behov.
  Se også Duus' hjemme side

 • Nils Holm Rådgivning og Udvikling

  • ... tilbyder rådgivning indenfor IT og forandringsledelse. Virksomhed har været uafhængig rådgiver siden 2002 og baserer sig på Nils Holms succesfuld erhvervskarriere, som forretningsorienteret IT direktør.
  • Virksomheden har i dag flere gode referencer, herunder Dong Vejdirektoratet og Geodatastyrelsen
  • Se også Nils Holms hjemme side

 • Mentorix

  Mentorix bidrager positivt til at udvikle såvel projektorganisationen som de mennesker, der på den ene eller anden måde indgår i den. Mentorix er akkrediteret både ATO (Accredited Training Organisation) og ACO (Accredited Consulting Organisation) af APM Group i England. Vi har således opnået internationalt anerkendt akkreditering af både kurser og konsulentydelser. Se også Mentorix' hjemme side

Developed in conjunction with Ext-Joom.com