Michael Davies

EUR ING Michael Davies blev færdig som ingeniør i 1974, har været bosat i Danmark siden 1982, og har siden 1985 leveret rådgivning og konsulentydelser indenfor en bred vifte af projekter såvel i Danmark som udland.

Michael har i mange år været ansat i en af Danmarks største rådgivende ingeniørfirmaer, og i dette regi har oparbejdet en solid erfaring som konsulent og rådgiver.

Michael har samarbejdet med Asbjørn Andersen siden medio ’00’rne.

Personlige egenskaber

 • Er vant til at arbejde på forskellige projektniveauer, og i samarbejde med personer fra forskellige organisatoriske niveauer.
 • Ansvarlig og samarbejdende, og vant til at skabe sig et overblik over en ellers kompliceret situation med henblik på, at finde en farbare vej hen mod projektets mål.
 • Rolig, venlig og kommunikerende.

Kundebrancher

 • Offentlig administration (Kommuner og statslige organisationer)
 • Private virksomheder
 • Projekter i udviklingslande finansieret af bl.a. DANIDA, EU og Verdensbank

Uddannelse

 • Akademiingeniør (B.Sc. Hons), Elektronik, 1974, University of Kent at Canterbury, England
 • Diplom i Management, 1996, Henley Management College, England / International Management Education A/S, Danmark

Nils Holm 

Nils Holm er Civilingeniør, Ph.D. og har mange års erfaring som rådgiver. Han har desuden været IT-chef og IT-direktør i privat og offentlig virksomhed.  Han har både arbejdet med drift og projekter og har med it opnået væsentlige forretningsmæssige resultater. 

Som rådgiver har han bl.a. arbejdet med følgende offentlige og private virksomheder

 • Vejdirektoratet 
  • Risikovurdering af Vejdirektoratets IT-systemer, samt udarbejdelse af IT-beredskabsplan for Vejdirektoratet og tilhørende nødplaner for opretholdelse af Vejdirektoratets aktiviteter i tilfælde af system nedbrud i overensstemmelse med Dansk Standard 484.
 • DONG Energy 
  • Udarbejdelse og løbende ajourføring af IT beredskabsplaner og af nødplaner for opretholdelse af forretningsdriften i tilfælde af IT systemernes helt eller delvise bortfald.
 • JN Data A/S 
  • IT-beredskabsplanlægning for JN Data. Virksomheden skaber og videreudvikler det teknologiske fundament for Jyske Bank og Nykredits forretningsudvikling. Opgaven er løst i samarbejde med Devoteam Consulting A/S.
 • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 
  • Gennemførelse af risikovurdering for Havarikommissionens brug af IT-systemer i overensstemmelse med dansk standard på området. Særlig fokus på sikkerhed i forbindelse med håndtering af personfølsomme oplysninger jf. justitsministeriets bekendtgørelse herom.
  • Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik og -håndbog, samt implementering heraf.
  • Løbende servicecheck hos havarikommissionens medlemmer og sekretariatets medarbejdere mht. overholdelse af IT-politik og IT-håndbog.

CV for

Asbjørn Andersen

Resumé

Siden 1986 har jeg leveret rådgivning og konsulentydelser indenfor IT og Management til ministerier, kommuner og private virksomheder. Men jeg har også arbejdet i årelange forløb.  Sidst har jeg været ansat som IT-chef i Grønlands selvstyre. Der har jeg stået for optimering af økonomisk-teknisk styring, en markant udvikling af it-organisationen og professionalisering af selvstyrets opgaveportefølje og indføring af EA-arkitektur.  Jeg ledet udarbejdelse af den grønlandske IKT-strategi og igangsat og styret dens implementering. Ultimo 2013 har jeg skrevet ver 2.0 af IKT-stratgien som konsekvens af ny politisk ledelse i landet.

Jeg en solid erfaring som chef og fra ledelse af store og komplekse danske og internationale forretnings- og it- projekter og altid ved brug af den nyeste teknologi. Derudover har jeg ledet udbud og kontrahering af store tværfaglige projekter, herunder Metroens transportsystem, men også af IT-udbud ved brug af K01. K02 og K03.

Min erfaring indenfor ledelse, EA-arkitektur, program og projektledelse og drift er opbygget som projektdeltager, projektleder og som chef. Det har f.eks. omfattet:

1.      Ledelse, herunder management oplæg og rapportering, IT-organisationsudvikling, styregruppeledelse og personalecoaching

2.      Strategisk planlægning, Enterprise Arkitektur og standardisering

3.      Program- og projektledelse, herunder idé-oplæg, forretningsanalyse og kravspecifikation, udbud og kontrahering, leverandørstyring og change management, gevinstrealisering, alt indenfor rammerne af Prince2 og IT-projektmodeller

4.      Drift, strategisk driftsudvikling, leverandør udbud og sturing, teknisk dokumentation

 Personlige egenskaber

1.      Skaber overblik, idéer og resultater, fra kaos til orden – fra idé til resultat

2.      Igangsættende, ansvarlig og samarbejdende, ser nye muligheder, lytter og skaber dialog

3.      Rolig, venlig og kommunikerende, er imødekommende og bevarer overblikket også under pres

Uddannelse

·        Civilingeniør, elektrofysik og svagstrøm, januar 1976, DTH

·        Ph.D., Videnbaserede systemer og dokumentation, 1993, DTU

Sprogkundskaber

Taler og skriver engelsk flydende. Har benyttet engelsk som arbejdssprog i lange perioder i forbindelse med ledelsesopgaver, kontraktforhandlinger og undervisning. Har endvidere benyttet norsk som arbejdssprog i flere år.

Beskæftigelsesoversigt

 

Periode

Arbejdsgiver

Titel og hovedopgaver

2014 -

AsaConsult IT og Management ApS

Ejer

2010 - 2014

Grønlands Selvstyre

Departementet for Finanser

IT-chef

IT-sekretariatet/Digitaliseringsstyrelsen.

2004 - 2010

AsaConsult ApS

IT og Management

Ejer

2001 - 2004

COWI

Rådgivende Ingeniører AS

Projektchef

COWI Informatik og Management

1998 - 2001

COWI

Rådgivende Ingeniører AS

Fagspecialist og projektleder

Medlem af ledergruppen i COWI Informatik og Management.

1996 - 1998

COWI

Rådgivende Ingeniører AS

Udviklingschef

Division for Byggeri, Industri og Olie & Gas.

1992 - 1996

COWI

Rådgivende Ingeniører AS

Projektleder

IT systemudvikling. Specialist inden for udarbejdelse af teknisk dokumentation,

Drift- og vedligeholdsspecialist.

1986 - 1992

OC Rådgivende Ingeniører A/S

(i 1992 en del af COWI)

Leder af elteknisk gruppe

Projektleder for el-projekter og IT-

Systemudvikling.

1982 - 1986

University of Zambia

Lektor, konstitueret Head of Dept.

Undervisning og planlægning samt forskning i solcellesystemer, specielt med hensyn til pålidelighed.

1981 - 1982

Danmarks Pharmaceutiske Højskole

Timelærer

Undervisning

1979 - 1981

Danmarks Tekniske Højskole

Laboratoriet for halvlederteknologi.

Projektingeniør

Lyslederprojekt for NKT, udvikling af produktionsudstyr, teoretisk og praktisk undersøgelse af glasfibers styrke.

1977 - 1979

University of Dar es Salaam

Tanzania.

Lektor

Undervisning og udvikling af undervisningsplaner

1976 - 1977

Fysisk lab. I,

Danmarks Tekniske Højskole

København

Adjunktvikar

Undervisning

Udvalgte arbejdsopgaver

Kunde

Rolle og beskrivelse

Dansk Flygtningehjælp

IT ledelses Rådgiver for Generalsekretæren

Der er udført såvel strategiske arbejder som konkrete opgaveløsning, som f.eks. følgende konkrete hovedindsatser:

Rådgivning om etablering af forretningsdrevet IT til chefkredsen.

Indførelse af en DFH-program og projekttilgang baseret på en projektmodel med 5 hovedfaser med fokus på gennemførelse af forandringer med fokus på ønskede gevinster inkl  IT som en komponent i forandringen.

Implementering af program og projektmodel i Flygtningehjælpens internationale arbejde og dermed bidrag til at få større gennemskuelighed af potentielle gevinster og investeringer samt øget grundlag for forretningsmæssig prioritering.

Projektledelse af justering og færdiggørelse af IT-løsning til decentralisering af udvalgte økonomiopgaver og efterfølgende udrulning i mere end 30 lande i Mellemøsten, Asien, Afrika og Europa. 

Bistand til sikring af ledelsesmæssig involvering, gennemførelse af afklarende analyser, og udarbejdelse af centrale styringsdokumenter som IT-business case, IT-behov/krav og IT-kontrakter.

Bidrag til konflikthåndtering ifm aftaler om ekstern IT-drift, konfliktløsning med review af aftaler med IT- hovedleverandør samt andre leverandørkonflikter. Arbejdet har ført til operationelle løsninger og forbedringer af aftalegrundlaget.

April 2014 – okt 2015

Grønlands Selvstyre,

Departementet for Finanser,

IT-sekretariatet -

Digitaliseringsstyrelsen

IT-chef for selvstyrets og fælles offentlige IT-løsninger. Konsoliderede drift og leverandørstyring og igangsatte styring, strategisk organisationsudvikling med fokus på at kunne forestå digitalisering. Det omfattende Drift (ITIL), Projektstandardisering (Prince2) og EA-arkitektur og Standardisering. Resultat: I 2013 blev IT-organisationen omdannet til en Digitaliseringsstyrelse med reference til Departementschefen for Finanser. Finanslovsbudget 30 mio kr.

I perioden feb. 2010 til nov. 2011 blev den nationale IKT-strategi udarbejdet og vedtaget af Landsstyret i et bredt samarbejde mellem offentlige myndigheder, større virksomheder og organisationer. Allerede i efteråret 2012 kunne NemID udrulles i Grønland og dermed var grundlaget for de første selvbetjeningsløsninger til borgerne skabt. Med udgang af 2013 er IKT-strategien i rivende udvikling med projekter, som Grunddata og håndtering af Persondata, Digital Post, Fælles offentlig videokommunikation i hele landet, erhvervsportal, uddannelsesportal, landsdækkende EPJ-system m.fl. Samtidigt er IKT-strategi ver 2.0 udarbejdet og klar til politisk behandling. Finanslovsbudget 10 mio kr.

I løbet perioden gennemførtes større opgraderinger udbygninger, som migrering til Microsoft Windows 7 og Office 2010, Opgradering til Captia ver 4.5 og etablering af nyt moderne serverrum. Driftsstyringen blev omlagt efter ITIL principper og det samlede sundhedsvæsen blev trukket ind under selvstyrets samlede driftsaftale.

1.feb 2010 til 31.jan 2014

Telmore A/S

IT-arkitekt (konsulent og mentor) på Telmore’s it-systemer og roadmap for den videre udvikling. Arbejdet bestod i ledelse og fagligt input til gennemførelse af opgaven.

I første trin bestod arbejdet af fastlæggelse af ”as is” it landskab, beskrivelse (UML modellering) af forretningsprocesser med bidrag fra anden konsulent og coaching af Telmores arkitekt.

Andet trin bestod i præsentation for ledelse og etablering af en vision for it-arkitektur ”to be”, dvs, identifikation af fremtidig it-arkitektur og fastlæggelse af it-principper for arbejdet frem mod den forretningsmæssige pejlemærkerne.

Tredje trin bestod i forslag til implementeringsstrategi og road map for det nye it-arkitekturarbejde og præsentation for ledelsen.

Juni-september 2008.

Globalskole.dk

Konsulent og løsningsleverandør af globalskole.dk, indeholder undervisningsmateriale om globale perspektiver til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Sitet benytter Joomla, et Open Source Content Management System.

Feb-juni 2008.

Høje-Taastrup Kommune

Interim IT-chef. Udvikling af organisation og udarbejdelse af kommunal it-strategi i samarbejde med direktion, centerchefer og nøglemedarbejdere.

Arbejdet tog udgangspunkt i den eksisterende it-situation med fokus på fastlæggelse af en fremtidig it-strategi og løbende håndtering af udviklingstiltag, personaleforhold og samarbejder internt, samt kontraktforhold og leverandører.

Resultatet blev en samlet it-strategi og en planlægning for det videre arbejde, som kommunaldirektøren fastslår vil medføre en ca 10% reduktion af de årlige omkostninger.

Arbejdet førte frem til det grundlag, som en nye IT-chef blev ansat på.

2007-2008.

Videnskabsministeriet, Videncenter for Software

AsaConsults stod for udvikling af Anskaffelsesguide for it-systemer herunder også Open Source-løsninger, se www.softwarebørsen.dk.

Opgaven bestod af UML modellering af anskaffelsesprocessen til statslige virksomheder og udarbejdelse af tilhørende vejledninger, se softwareborsen.dk.

Der blev derefter udarbejdet et design til webside til præsentation af anskaffelsesguiden.

Anskaffelsesguiden blev præsenteret på Videnskabsministeriets IT arkitekturkonference april 2007 og efterfølgende præsenteret for udvalgte statslige regionale og kommunale it-afdelinger.

I 2014 er guiden fortsat en del af grundlaget for den statslige IT-anskaffelse.

2006-2007.

Hovedstadens Sygehusvæsens Informatik

Programchef for programstyring af ca. 25 projekter indenfor H:S strategi med mere end 250 medarbejdere fra hovedstadshospitalernes it- og sundhedsstabe.

Arbejdet bestod i første omgang i etablering af et programkontor og fastlæggelse af metodetilgang til sikring af en sammenhængende planlægning og styring af de allerede igangsatte projekter. Herunder planlægning, fremdrift-, økonomistyring, risikostyring, test, dokumentation, kontraktstyring og coaching af projektledere.

Meget hurtigt blev der fokus på kontrakthåndtering, herunder konfliktløsning og forhandling med leverandører.

Da arbejdet førte frem mod sammenlægning i regionsregi, blev en del arbejde orienteret mod projekter, som kunne afsluttes med succes inden sammenlægning, projekter, som kunne trimmes til videreførelse og projekter som nødvendigvis måtte standses med mindst mulige omkostninger.

I perioden stod programchefen med et budget på ca. 100 mio. kr.

2005-2007.

Rejlers International

Projektleder og markedsudvikler indenfor bl.a. sundheds-IT. Deltog i etablering af kvalitetsstyring i produktionsvirksomhed med henblik på at blive iso certificeret. Etablerede samarbejde med og placerede bl.a. medarbejder hos F.L. Smidt.

2005 (feb-okt).

Niras og Maintech

Tilbudskoordinering af en række tilbud indenfor D&V og sammenspil med Geografiske Informationssystemer

Freemuse

Projektleder for afklaring af krav og valg af Content Management System 2003. Freemuse (freedom of musical expression) er en privat organisation som primært kommunikerer med sine samarbejdspartnere og offentligheden på globalt plan via Internettet.

2003

Jernbaneverket

Initiativtager og Projektleder for COWIs del af leverance af BaneData. Udvikling af Internet baseret vedligeholdssystem koblet med GIS system til brug for den norske jernbaneinfrastruktur. Tilbudet tog udgangspunkt i det arbejde der var gennemført indenfor Banestyrelsens MMS-projekt.

2000 - 2004.

Rødovre kommune

Projektauditør. Integration af vedligeholdsdata og geografiske informationer indenfor vandforsyningsanlæg.

2003

Banestyrelsen

Projektansvarlig for e-SDH-projektet.. Udvikling af et Dokumenthåndteringssystem for system standarder og normer for den danske jernbaneinfrastruktur.

1998 - 2001

Banestyrelsen

Projektleder for MMS-projektet. Fra konceptudvikling til systemudvikling af et samlet vedligeholds-, ledelses- og beslutningsstøttesystem for den danske jernbaneinfrastruktur.

1997 - 2000.

Vestegnens samarbejde (3 kommuner)

Projektdeltager Udredning vedrørende Internetløsning til erhvervsfremme ved brug af internetteknologi koblet med GIS præsentationer. 1997-1998.

Ørestadsselskabet I/S

Projekteringsleder for transportsystemet til Metro. Projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandling med hovedleverandører af jernbaneinfrastrukturen, togvogne og vedligeholdscenter, herunder krav og regulering af fremtidig drift og vedligehold.

Kontraktsum 1,7 mia kr.

1994 -1997.

Ørestadsselskabet I/S

Projektleder for dokumenthåndteringssystem design review af transportsystemet detaljerede design, herunder kontraktforhandling, procedure, implementering og brugeruddannelse.

1996 – 1997.

Boligministeriet

Elektronisk udgave af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udarbejdelse af kravspecifikation. Samarbejde mellem organisationer inden for elbranchen. Projektleder.

1994-1995.

EU-kommissionen

Evaluator for Esprit,

1991 - 1992.

EU-kommissionen.

Projektleder for "Hyperdocsy"/EP5652. Konsortium bestående af Alcatel-Alsthom, Dassault Aviation, Siemens-Nixdorf, Universitet Clermont-Ferrand, Computer Resources International A/S, Logimatic A/S og OC A/S. Støttet af: Esprit II.

1990-1991.

EU kommissionen.

Projekt ingeniør. Videnbaseret system under Brite 2124 programmet: "Forbedret inspektion og vedligehold af offshore konstruktioner". Støttet af: Brite Programme.

1989-1991.

Nordic Foundation for Industry.

Videnbaseret risikostyring inkl. design, bygning, drift og vedligehold. Relevante områder: Kemisk procesindustri og offshore produktionsenheder. Projektleder for det danske team.

1988-1989.

Industriministeriet.

Projektingeniør Risikovurdering af det danske "Projekt skib".

1987.

Technica Ltd., England.

Teknisk rådgiver. Udvikling af det halvautomatiske fejltræsanalyseprogram "TRACE".

1986-1989.

Industri- og Handelsstyrelsen

Projektleder. Joint venture mellem 5 virksomheder vedrørende "Automatisk skrivning af dokumentation.

1987.

Industri- og Handelsstyrelsen.

Projektkoordinator. Udvikling af et PC-baseret tidstro styringssystem, det såkaldte "Batch Tracking System".

1986.

Søværnet

Sikkerhedsanalyser af missilsystemerne Harpoon og Seasparrow,

1986-87.

 

Publikationer

Forfattere

Publikation

A. Andersen

”IT-Governance i Grønland, En oversigt over udvikling fra IT-driftsorganisation til Digitaliseringsstyrelse i perioden 2010-2013”.

Dansk-ITs årlige EA-arkitektur konference 12.novemver 2013.

Interview med IT-chef A. Andersen

Computerworld: ”Sådan er Grønland blevet et udpræget it-land”,

14 nov.2012

A. Andersen

”IT-anskaffelsesguide”, (ITA), Konferencen Arkitektur for digital forvaltning 2007, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

A. Andersen, Søren Berg, Birgitte Tolstrup

"MMS-projektet" i tidsskriftet Vedligehold, Drift & Økonomi, november 1999.

A. Andersen

"Automatic Preparation of Manuals from Design of Supervisory Control Systems", Erhvervsforskerprojekt og Ph.D. Thesis, Danmarks Tekniske Universitet, maj 1993.

A. Andersen

"Et designværktøj, der automatisk producerer manualer", Automatik nr. 2, feb. 1993.

A. Andersen and K.H. Munch

"Automatic Production of Technical Documentation". Udgivet i Encyclopedia of Computer Science and Technology, 0y Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 29, supl. 14, pp 61-89. Marcel Dekker, Inc. 1993.

A. Andersen and E. Kragh

"An Intelligent Input to Inspection Planning on Offshore Platforms taking Gross Errors into Account".

Presented at "Offshore Mechanics and Arctic Engineering Conference", Stavanger, Norge, juni 1991

A. Andersen and K.H. Munch

"Automatic Generation of Technical Documentation", the Journal "Expert Systems and Applications", vol. 3, pp. 219-227. 1991

A. Andersen and K.H. Munch

"DOCSY - A System for Automatic Document Writing". The Second Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, Tampere, Finland, juni, 1989

A. Andersen and K.H. Munch

"Automatic Documentation of Physical Systems". presented at the Second International Conference on Industrial & Engineering Applications of Artificial Intelligence & Expert Systems, Tennessee, USA, juni, 1989

A. Andersen and A.D. Karbæk

"Automatic Generation of Natural Language Descriptions of Technical Systems". Presented at the First Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, marts, 1988.

A. Andersen

"The Human Factor in Information and Control Systems". Presented at the seminar for the Industrial Installation Inspectors of the EEC Member States, Copenhagen 8-10 June, 1988

A. Andersen

"Ekspertsystemer til vedligehold, vejledning og dokumentation", Dansk Automationsselskab Conference, Copenhagen, 23 November, 1988.

A. Andersen

"Risk Assessment of the Ships of the Future". Presented at the Conference on Ship Operation of the Future, Copenhagen, February, 1987.

R. Taylor, A. Andersen et al

"A Design Review Approach to Safety Analysis". Presented on the 5th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, Cannes, September, 1986.

A. Andersen

"Photovoltaic System Design". Presented at ANSTI International Conference, Lusaka, 1985

A. Andersen

"Photovoltaics". Presented at the national Seminar on Renewable Energy Technology, University of Zambia, 1984.

A. Andersen

"Brudteorier for glasfibre til optisk kommunikation" og "Vurdering af glasfibres styrke", Lab. for Halvlederfysik, Danmarks Tekniske Højskole, 1981

A. Andersen

"Højtemperatur superledere", Eksamensprojekt for Civilingeniører ved Fysisk Laboratorium, Danmarks Tekniske Højskole, 1976

Asbjørn Andersen          

Siden 1986 har han leveret rådgivning, udvikling og konsulentydelser indenfor IT og Management til ministerier, kommuner og offentlige og private virksomheder. Det hat omfattet rådgivning af chefer og udvikling at IT's placering som en strategisk komponent i forretningsudviklingen. Han har stor forståelse af forskellige virksomhedskulturer og tilpasser sit arbejde herefter.

Han har arbejdet med persondatalovgivning siden 2010, hvor han arbejdede med at få Grønland godkendt som sikkert tredie land,  bl.a. i samarbejde med det færøske Datatilsyn. I samarbejde med den danske Digitaliseringsstyrelse indførte han NemID i Grønland i 2012 for at sikre grundlag for sikker udveksling af data mellem det offentlige, banker og borgeren i Grønland. På den baggrund har han opbygget viden om implementering af den nye Databeskyttelsesforordning, GDPR.

Han har  været ansat som IT-chef i Grønlands selvstyre fra 2010 til 2014. Der har han ledet udarbejdelse af Grønlands IKT-strategi, og udviklet it-organisationen forretningsmæssige placering i Selvstyret, således at der i dag er etableret som en grønlandsk Digitaliseringsstyrelse.

Derudover, har han har solid erfaring fra ledelse af store og komplekse danske og internationale forretnings- og it- udviklingsprojekter og altid ved brug af den nyeste teknologi. Han har ledet udbud og kontrahering af store tværfaglige projekter, og IT-udbud ved brug af K01. K02 og K03, samt styret leverandørsamarbejdet.

Personlige egenskaber

 1. Skaber overblik, idéer og resultater, fra kaos til orden – fra idé til resultat
 2. Igangsættende, ansvarlig og samarbejdende, ser nye muligheder, lytter og skaber dialog
 3. Rolig, venlig og kommunikerende, er imødekommende og bevarer overblikket også under pres

Kundebrancher

 • Offentlig administration (Kommuner og statslige organisationer)
 • Private virksomheder
 • Sundhed (Regioner)
 • Jernbane (Metro, Banestyrelsen og Jernbaneverket)
 • Forskning og Udvikling (EU)

Uddannelse

 • Civilingeniør, januar 1976, DTH
 • Ph.D. i Computer Science, 1993, DTU

Nøgleressourcer

Udvalgte samarbejder

 • Duus Communication

  • Duus partners arbejder med at realisere digitale projekter fra konceptudvikling, over design og udvikling, til måling af effekt og værdi.
  • Duus partners arbejder med metodikken Lean startup. Metoden bygger på hurtigt at afdække egne antagelser i modsætning til tidligere projektmodeller, hvor man gennemførte meget store projekter og efterfølgende opdagede, at de ikke møder brugernes behov.
  Se også Duus' hjemme side

 • Mentorix

  Mentorix bidrager positivt til at udvikle såvel projektorganisationen som de mennesker, der på den ene eller anden måde indgår i den. Mentorix er akkrediteret både ATO (Accredited Training Organisation) og ACO (Accredited Consulting Organisation) af APM Group i England. Vi har således opnået internationalt anerkendt akkreditering af både kurser og konsulentydelser. Se også Mentorix' hjemme side

Developed in conjunction with Ext-Joom.com