Nils Holm 

Nils Holm er Civilingeniør, Ph.D. og har mange års erfaring som rådgiver. Han har desuden været IT-chef og IT-direktør i privat og offentlig virksomhed.  Han har både arbejdet med drift og projekter og har med it opnået væsentlige forretningsmæssige resultater. 

Som rådgiver har han bl.a. arbejdet med følgende offentlige og private virksomheder

 • Vejdirektoratet 
  • Risikovurdering af Vejdirektoratets IT-systemer, samt udarbejdelse af IT-beredskabsplan for Vejdirektoratet og tilhørende nødplaner for opretholdelse af Vejdirektoratets aktiviteter i tilfælde af system nedbrud i overensstemmelse med Dansk Standard 484.
 • DONG Energy 
  • Udarbejdelse og løbende ajourføring af IT beredskabsplaner og af nødplaner for opretholdelse af forretningsdriften i tilfælde af IT systemernes helt eller delvise bortfald.
 • JN Data A/S 
  • IT-beredskabsplanlægning for JN Data. Virksomheden skaber og videreudvikler det teknologiske fundament for Jyske Bank og Nykredits forretningsudvikling. Opgaven er løst i samarbejde med Devoteam Consulting A/S.
 • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 
  • Gennemførelse af risikovurdering for Havarikommissionens brug af IT-systemer i overensstemmelse med dansk standard på området. Særlig fokus på sikkerhed i forbindelse med håndtering af personfølsomme oplysninger jf. justitsministeriets bekendtgørelse herom.
  • Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik og -håndbog, samt implementering heraf.
  • Løbende servicecheck hos havarikommissionens medlemmer og sekretariatets medarbejdere mht. overholdelse af IT-politik og IT-håndbog.

Nøgleressourcer

Udvalgte samarbejder

 • Duus Communication

  • Duus partners arbejder med at realisere digitale projekter fra konceptudvikling, over design og udvikling, til måling af effekt og værdi.
  • Duus partners arbejder med metodikken Lean startup. Metoden bygger på hurtigt at afdække egne antagelser i modsætning til tidligere projektmodeller, hvor man gennemførte meget store projekter og efterfølgende opdagede, at de ikke møder brugernes behov.
  Se også Duus' hjemme side

 • Mentorix

  Mentorix bidrager positivt til at udvikle såvel projektorganisationen som de mennesker, der på den ene eller anden måde indgår i den. Mentorix er akkrediteret både ATO (Accredited Training Organisation) og ACO (Accredited Consulting Organisation) af APM Group i England. Vi har således opnået internationalt anerkendt akkreditering af både kurser og konsulentydelser. Se også Mentorix' hjemme side

Developed in conjunction with Ext-Joom.com