• myan-v4

Dansk Flygtningehjælp

AsaConsult har leveret et strategisk og metodemæssigt grundlag for organisationens IT udvikling samtidigt med, at der er udført konkrete tiltag, som har igangsat implementeringen. Herunder er nye og igangværende forandringsprojekter med IT komponenter tilpasset en ny projektmodel, som har sikret større fokus på forretningsgevinster og sikret hurtigere og bedre projektgennemførelse.

Generalsekretær Andreas Kamm fremhæver: "samarbejdet med asaConsult har været et løft for IT organisationen og for forretningsdelens arbejde med IT"

Høje-Taastrup kommune

  1. Får vi nok for pengene?
  2. Kan vi arbejde med it på en anden måde?

I Høje-Taastrup Kommune stillede direktionen disse to basale spørgsmål, før man i sommeren 2007 besluttede sig for at ansætte Asbjørn Andersen, asaConsult, som interim it-chef. Høje-Taastrup Kommune lod interim it-chefen kaste et friskt, uvildigt blik på deres it-funktion. Det kom der en strategisk holdbar løsning og en forventet budget-besparelse på 3,5mio. kr. ud af.

IT-anskaffelsesguide til Videnskabsministeriet

I 2006 igangsatte Videnskabsministeriet Videncenter for Software et ambisiøst arbejde med at få udarbejdet en anskaffelsesguide, der inkluderede den omfattende, men spredte viden om statslige myndigheders anskaffelse af IT-systemer. Dette arbejde blev betroet asaConsult og førte i 2007 til den anskaffelses guide, der også omfatter Open Source løsninger, og som både har ligget på Ministeriets softwarebørsen.dk, og senere er indgået på det offentliges EA-arkitekturreolen/OIO-Arkitekturguiden.

IT i Grønland

I 3½ år har Asbjørn Andersen været IT-chef for Grønlands Selvstyre og Grønlands fælles offentlige IT løsninger. Efterfølgende har han videreført en del af arbejdet, som seniorkonsulent fra asaConsult.

Arbejdet har været gennemført i 4 hovedfaser:

  • Konsolidering af IT-systemer og drift samt leverandørstyring
  • Projektstandardisering og igangsætning af national EA-arkitekturtiltag
  • Udarbejdelse af national IKT-strategi og organisationsudvikling frem mod etablering af en Digitaliseringsstyrelse
  • Samarbejde med danske og færøske myndigheder om fælles digitaliseringstiltag

H:S-Hovedstadens Sygehusvæsen

I 2005 besluttede H:S-IT-direktør, at iværksætte etablere et formelt projekt og programstyringskontor til varetagelse af de mere end 25 igangværende projekter, der på dette tidspunkt skulle føre frem mod en omfattende digitalisering af hovedstadens mange sygehuse, herunder det meget ambisiøse arbejde med at lægge grundstenene til en ny elektronisk sygejournal. Til at forestå dette arbejde blev Asbjørn Andersen, asaConsult valgt.

AsaConsults projektmodel