• myan-v4

Dansk Flygtningehjælp

AsaConsult har leveret et strategisk og metodemæssigt grundlag for organisationens IT udvikling samtidigt med, at der er udført konkrete tiltag, som har igangsat implementeringen. Herunder er nye og igangværende forandringsprojekter med IT komponenter tilpasset en ny projektmodel, som har sikret større fokus på forretningsgevinster og sikret hurtigere og bedre projektgennemførelse.

Generalsekretær Andreas Kamm fremhæver: "samarbejdet med asaConsult har været et løft for IT organisationen og for forretningsdelens arbejde med IT"


AsaConsult har leveret et strategisk og metodemæssigt grundlag for organisationens IT udvikling samtidigt med, at der er udført konkrete tiltag, som har igangsat implementeringen. Herunder er nye og igangværende forandringsprojekter med IT komponenter tilpasset en ny projektmodel, som har sikret større fokus på forretningsgevinster og sikret hurtigere og bedre projektgennemførelse.

Generalsekretær Andreas Kamm fremhæver: "samarbejdet med asaConsult har været et løft for IT organisationen og for forretningsdelens arbejde med IT"

AsaConsult har udført arbejdet med udgangspunkt i, og forståelse for, organisationens kultur, og har dermed lagt grundlaget for en fortsat udvikling og læring. Denne kultur videreføres nu af egne medarbejdere.

For Dansk Flygtningehjælp har samarbejdet med asaConsult været et løft for IT organisationen og for forretningsdelens arbejde med IT, herunder ikke mindst forandringsprojekter med IT komponenter.

Ydermere er et vanskeligt og komplekst udviklingsprojekt kommet i mål til stor gavn for såvel hovedkontor som for de mere end 30 landes kontorer, hvor projektet er implementeret. Endelig er Dansk Flygtningehjælp i dag bedre rustet til håndtering af organisationsudviklings- / forandringsprojekter – også dem med IT komponenter.

Dansk Flygtningehjælp har været yderst tilfreds med leverancerne fra asaConsult, som altid har været leveret til tiden og af høj kvalitet. Dansk Flygtningehjælp vil ikke betænke sig i at anvende asaConsult igen, og vil anbefale asaConsult over for andre.

AsaConsult har gennemført følgende konkrete hovedindsatser:

    Rådgivning om etablering af forretningsdrevet og -understøttende IT til chefkredsen. Arbejdet har bestået i et udbytterigt samarbejde med Generalsekretæren og forelæggelse af initiativer på chefmøder.
    Indførelse af en enkel og effektiv DFH program- og projekttilgang baseret på en projektmodel med 5 hovedfaser for gennemførelse af forandringer med fokus på ønskede gevinster, og hvor IT systemer er en komponent i forandringerne. Dokumentparadigmer er samlet til understøttelse af projektforløbet.
    Konkret implementering af program og projektmodel i Flygtningehjælpens internationale arbejde, der hermed bidrager til at få større gennemskuelighed af potentielle gevinster og investeringer, samt godt grundlag for forretningsmæssig prioritering. Herunder også fastlæggelse af risikostyring, afhængigheder mellem projekter og med forudsætninger, samt samlet programrapporteringer til styregrupper for program og projekter.
    Projektledelse af justering og færdiggørelse af IT-løsning til decentralisering af udvalgte økonomiopgaver, og efterfølgende udrulning i mere end 30 lande i Mellemøsten, Asien, Afrika og Europa. De tekniske løsninger blev færdiggjorte, implementeringsarbejdet gennemført med efterfølgende bruger- og projektevalueringer. Gevinstrealisering blev afsluttende planlagt og videreført i den efterfølgende udvidelse af decentraliseringsarbejder.
    Bistand til anvendelse af projektmodellens første faser med sikring af ledelsesmæssig involvering, gennemførelse af afklarende analyser, og udarbejdelse af centrale styringsdokumenter som ideoplæg, IT-business case, IT-behov/krav og IT-kontrakter samt bistand i forbindelse med forhandling og indgåelse af sidstnævnte med den pågældende leverandør.
    Leverandørstyring, der bl.a. også har omfattet konflikthåndtering i forbindelse med aftaler om ekstern IT-drift til Lærdansk (DFH sprogcentre), review af aftaler med IT- hovedleverandør til Flygtningehjælpen samt andre kontraktuelle konflikter. Arbejdet har ført til operationelle løsninger, forbedringer af aftalegrundlaget og sikring af leverancer iht kontrakter.

Arbejdet er gennemført med bidrag fra Civilingeniør Asbjørn Andersen og EUR ING Michael Davies.

AsaConsults projektmodel