• myan-v4

Høje-Taastrup kommune

  1. Får vi nok for pengene?
  2. Kan vi arbejde med it på en anden måde?

I Høje-Taastrup Kommune stillede direktionen disse to basale spørgsmål, før man i sommeren 2007 besluttede sig for at ansætte Asbjørn Andersen, asaConsult, som interim it-chef. Høje-Taastrup Kommune lod interim it-chefen kaste et friskt, uvildigt blik på deres it-funktion. Det kom der en strategisk holdbar løsning og en forventet budget-besparelse på 3,5mio. kr. ud af.

I Høje-Taastrup Kommune stillede direktionen, med kommunaldirektør Hugo Pedersen i spidsen, ovenstående to basale spørgsmål, før man i sommeren 2007 besluttede sig for at ansætte en interim it-chef.  „Vores ønske var et objektivt, uvildigt blik på den måde, vi anvender kommunens   it-funktion på. Den er, lige som mange andre steder, muteret op nedefra uden en overordnet strategisk ramme, og jeg var usikker på, om vi fik nok for pengene, “ siger Hugo Pedersen, der ud over at lade et par nye øjne kigge kritisk på de 35 mio. kroner, kommunen hvert år anvender på sin it-funktion, også ønskede en fremtidssikret overordnet it-strategi, forankret i kommunens ledelse.

Efter ca. et halvt år, at Hugo Pedersen via Nexus Interim Management fandt ’en moden og dygtig it-chef fra asaConsult med et helt naturlig autoritet’, kan kommunaldirektøren konstatere, at kommunen og de ca. 45.000 indbyggere, har fået besvaret de grundlæggende spørgsmål:

  • Nej, kommunen fik ikke nok for pengene, og
  • Ja, det er muligt at fastlægge en overordnet it-strategi, der ikke alene forbedrer driften, så der kan  skæres 10  procent af  it-budgettet, men også er platform for den digitalisering, der er helt nødvendig for  fremtidens  kommunale  arbejdspladser.

”Hovedopgaven var en ny it-strategi, som skulle udarbejdes i tæt samarbejde med kommunens nøglemedarbejdere og it-chefen. Det var et krav fra os, at it-chefen skulle bredt ud, vi ønskede ikke en skrivebordsløsning“, siger Hugo Pedersen, der har holdt faste ugentlige møder med it-chefen.

Mandat i organisationen

For Hugo Pedersen var det vigtigt, at den midlertidige it-chef fik mandat til at agere som netop chef og ikke bare kunnen og naturlige autoritet, it-chefen selv bragte med“, siger   Hugo   Pedersen, der   helt   målrettet gik efter en kandidat med mange års erfaring. Den traditionelle løsning – at slå stillingen op, da kommunens hidtidige chef forlod jobbet – blev overvejet og forkastet.  Det samme gjorde løsningen med at hyre konsulenter fra KMD, der allerede arbejder   i kommunen, ind   til at fastlægge den nye it-strategi. „KMD er leverandører, de er ikke uvildige. Desuden bliver man let hjemmeblind, og vi ønskede helt nye øjne på vores praksis“, siger   Hugo Pedersen, der skævede til chefkolleger   i den   private sektor, da han sprang ud i kommunens første forsøg med en midlertidig chef på en ledelsespost.

At interim management er kommet for at blive, også i den kommunale   sektor, er  han ikke i tvivl  om.  Offentlige virksomheder har på brug for at få løst forandringsopgaver, hvor man i en kortere periode hyrer en projektleder eller konsulent ind. ”Det har overrasket mig, hvor lidt viden vi egentlig havde om vores it-løsninger, og hvor lidt Hokus pokus, der egentlig skal til for at spare 10 procent på budgettet og samtidig blive mere effektive. Det er klart, at interim-løsningen på kort sigt er dyrere end en regulær  fastansættelse, til  gengæld  har  vi  fået en forretningsorienteret og strategisk holdbar løsning. “

Konsulenten kom fra asaConsult ApS: Asbjørn Andersen, Civilingeniør, Ph.D. Nøglekompetencer: Management(Interim),program og projektledelse, Kontrakter,udbud,forhandling, Udvikling fra idé til forandring og gevinster

Efter artikkel udarbejdet af Nexus Interim Management.

AsaConsults projektmodel