• myan-v4

IT i Grønland

I 3½ år har Asbjørn Andersen været IT-chef for Grønlands Selvstyre og Grønlands fælles offentlige IT løsninger. Efterfølgende har han videreført en del af arbejdet, som seniorkonsulent fra asaConsult.

Arbejdet har været gennemført i 4 hovedfaser:

  • Konsolidering af IT-systemer og drift samt leverandørstyring
  • Projektstandardisering og igangsætning af national EA-arkitekturtiltag
  • Udarbejdelse af national IKT-strategi og organisationsudvikling frem mod etablering af en Digitaliseringsstyrelse
  • Samarbejde med danske og færøske myndigheder om fælles digitaliseringstiltag

 IT-chef for Grønlands Selvstyres og Grønlands fælles offentlige IT-løsninger konsoliderede drift og leverandørstyring og igangsatte  strategisk organisationsudvikling med fokus på at kunne forestå digitalisering. Det omfattende Drift (ITIL), Projektstandardisering (Prince2) og EA-arkitektur og Standardisering. Resultat: I 2013 blev IT-organisationen omdannet til en Digitaliseringsstyrelse (Digitalimik) med reference til Departementschefen for Finanser. Finanslovsbudget 30 mio kr.

I perioden feb. 2010 til nov. 2011 blev den nationale IKT-strategi udarbejdet og vedtaget af Landsstyret i et bredt samarbejde mellem offentlige myndigheder, større virksomheder og organisationer. Allerede i efteråret 2012 kunne NemID udrulles i Grønland og dermed var grundlaget for de første selvbetjeningsløsninger til borgerne skabt. Med udgang af 2013 er IKT-strategien i rivende udvikling med projekter, som Grunddata og håndtering af Persondata, Digital Post, Fælles offentlig videokommunikation i hele landet, erhvervsportal, uddannelsesportal, landsdækkende EPJ-system m.fl. Samtidigt er IKT-strategi ver 2.0 udarbejdet og klar til politisk behandling. Finanslovsbudget 10 mio kr.

I løbet perioden gennemførtes større opgraderinger udbygninger, som migrering til Microsoft Windows 7 og Office 2010, Opgradering til Captia ver 4.5 og etablering af nyt moderne serverrum. Driftsstyringen blev omlagt efter ITIL principper og det samlede sundhedsvæsen blev trukket ind under selvstyrets samlede driftsaftale.

Seniorrådgiver ved Grønlands Repræsentation og udlånt til arbejde for Digitaliseringsstyrelsen i Grønland i forbindelse med fortsættelse af:

  1. Videre håndtering af samarbejdet med de danske myndigheder om Grunddataprogrammet herunder, med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark, Land, by og Boligministeriet, Erhvervsstyrelsen samt CPR kontoret
  2. Afklaring af mest hensigtsmæssige udvikling af en Persondatalov i Grønland. Hovedfokus var den Færøske tilgang til en rammelovgivning og den danske detailorienterede Persondatalov

SeniorKonsulent i AsaConsult IT og Management med fortsættelse af arbejdet (se ovenfor) for Digitaliseringsstyrelsen i Grønland (etableret i 2013). Afklarede derudover muligheden for at indføre digital post mellem myndigheder og borgere i Grønland baseret på en af to alternativer:

  1. Den danske model for statslige og kommunale myndigheder, som Grønland dog først kunne blive en del af ved NYT udbud i 2015/16
  2. Anvendelse af eksisterende kommunal digital post løsning som 15-20 kommuner var tilknyttet.

AsaConsults projektmodel