• myan-v4

IT-anskaffelsesguide til Videnskabsministeriet

I 2006 igangsatte Videnskabsministeriet Videncenter for Software et ambisiøst arbejde med at få udarbejdet en anskaffelsesguide, der inkluderede den omfattende, men spredte viden om statslige myndigheders anskaffelse af IT-systemer. Dette arbejde blev betroet asaConsult og førte i 2007 til den anskaffelses guide, der også omfatter Open Source løsninger, og som både har ligget på Ministeriets softwarebørsen.dk, og senere er indgået på det offentliges EA-arkitekturreolen/OIO-Arkitekturguiden.

AsaConsult stod for udvikling af Anskaffelsesguide for it-systemer herunder også Open Source-løsninger, se www.softwarebørsen.dk.

Opgaven bestod af UML modellering af anskaffelsesprocessen til statslige virksomheder og udarbejdelse af tilhørende vejledninger, se softwareborsen.dk.

Der blev derefter udarbejdet et design til webside til præsentation af anskaffelsesguiden.

Anskaffelsesguiden blev præsenteret på Videnskabsministeriets IT arkitekturkonference april 2007 og efterfølgende præsenteret for udvalgte statslige regionale og kommunale it-afdelinger.

I 2015 er guiden fortsat en del af grundlaget for den statslige IT-anskaffelse, idet den indgår i det offentliges EA-arkitekturreolen/OIO-Arkitekturguiden.

Arbejdet blev gennemført af Asbjørn Andersen og Michael J.H. Davies.

AsaConsults projektmodel