• myan-v4

H:S-Hovedstadens Sygehusvæsen

I 2005 besluttede H:S-IT-direktør, at iværksætte etablere et formelt projekt og programstyringskontor til varetagelse af de mere end 25 igangværende projekter, der på dette tidspunkt skulle føre frem mod en omfattende digitalisering af hovedstadens mange sygehuse, herunder det meget ambisiøse arbejde med at lægge grundstenene til en ny elektronisk sygejournal. Til at forestå dette arbejde blev Asbjørn Andersen, asaConsult valgt.

Arbejdet omfattede bl.a.:

  • Programchef for programstyring af ca. 25 projekter indenfor H:S strategi med mere end 250 medarbejdere fra hovedstadshospitalernes it- og sundhedsstabe.
  • Rapportering og koordination med hovedstadens IT-direktør og sygehusdirektørerne
  • Arbejdet bestod i første omgang i etablering af et programkontor og fastlæggelse af metodetilgang til sikring af en sammenhængende planlægning og styring af de allerede igangsatte projekter. Herunder planlægning, fremdrift-, økonomistyring, risikostyring, afhængihedsstyring, test, dokumentation, kontraktstyring og coaching af projektledere.
  • Meget hurtigt blev hovedfokus på kontrakthåndtering, herunder konfliktløsning og forhandling med de mange IT-leverandører.

Da arbejdet førte frem mod sammenlægning i regionsregi, blev en del arbejde orienteret mod, at sikre håndtering af projekterne, så overgangen til én region blev optimal. Projekterne deltes derfor op i følgende 3 grupper:

  1. projekter, som kunne afsluttes med succes inden sammenlægning,
  2. projekter, som kunne trimmes til videreførelse
  3. projekter som nødvendigvis måtte standses med mindst mulige omkostninger.

I perioden stod programchefen med et samlet årligt budget på ca. 100 mio. kr.

AsaConsults projektmodel